ALASEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI

Breaking

31 Mart 2019 Pazar

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/3) - BAŞVURU

13:33 0
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/3) - BAŞVURU

13 Mart 2019 Çarşamba

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

11:27 0
Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?
2012 yılının Haziran ayında kabul edilen Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğü girmesiyle birlikte tüm iş yerlerine önemli yükümlülükler getiriyor. 
issagligi290x150Hem işverene hem de çalışana birçok yeni yükümlülük getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında pek çok yeni uzman sahaya indi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsama aldı. Böylece 1 milyon 436 bin işletmeyi ve 11 milyon çalışanıkapsama alan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kolları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrıldı ve düzenlemeler de buna göre yapıldı.
Kanuna göre işveren ve çalışanın yanı sıra aynı zamanda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına sorumluluklar yükleniyor, bir önceki kanundaki sorumlulukların altı çiziliyor. Öte yandan işverene maddi ve manevi tazminat, çalışana işi durdurma ve iş akdini fesih yetkisiyle birlikte işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına yapacakları herhangi bir ihmal sonucunda yetkilerinin askıya alınması ve yetki iptali gibi sonuçlar doğuruyor.

İş Güvenliği Uzmanı kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belgelendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı deniyor. Teknik eleman olarak bahsedilen grupta, teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer alıyor.

Eğitimlerin kapsamı geniş

Mühendismimar veya teknik elemanlar uzmanlık belgesi alabilmek için, bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel eğitim şirketlerinin düzenlediği eğitimlere katılması gerekiyor. Bu eğitimler 220 saatten az olamıyor. Bunun 180 saati teorik olarak 40 saati ise pratik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.

Sertifika sınıflandırması

İş Güvenliği uzmanlarının A, B veya C sınıfı belgelere sahip olması gerekiyor. Bu belgeler, işin tehlikesine göre sınıflandırılıyor. Buna göre; C sınıfı ve belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıflarda, B sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işlerde çalışabiliyor.

Uzmanlık sınavları

Eğitimlerin sonunda sınavları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapıyor veya yaptırıyor. Alınacak belgenin sınıfına göre ayrı ayrı düzenlenen bu sınavlar yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Sınavda 70 puan ve üzerinde bir puan alınması gerekiyor. Başarılı olanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi alıyor.

Yeni yasanın cezaları caydırıcı

Yeni yasa iş yerlerine bir takım cezai yaptırımlar getiriyor. Buna göre aşağıdaki koşullara uymayan işyerleri ceza kapsamına alınabiliyor.  Bu idari para cezaları her sene yeniden değerleme oranına göre artıyor.
–          İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene yapmayanlar,  1.500,00 TL
–          İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000,00 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500,00 TL
–          Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmayan işverenlere her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000,00 TL
–          İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukları gidermeyen işverene Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000,00 TL
–          Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan işverene Her bir çalışan için 1.000,00 TL
–          Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacağından eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilecektir. Buna uymayan işverene her bir çalışan için 1.000,00 TL
–          İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamayan işverene 50.000,00 TL ve Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000,00 TL

28 Şubat 2019 Perşembe

2019 Resmi Tatil Bayramlar Ve Kandil Günleri

10:09 0
2019 Resmi Tatil Bayramlar Ve Kandil Günleri
RESMİ TATİLLER

1 Ocak - Yılbaşı
23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos - Zafer Bayramı8 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık - Yılbaşı gecesi

Müslümanlar tarafından ibadetlerle karşılanan Kandil Geceleri büyük önem arz etmektedir. Bu mübarek günleri en verimli şekilde geçirmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 kandil günlerini ve tarihlerini açıkladı. Peki bu sene kandiller hangi güne denk geliyor? İşte Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili günleri...

2019 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip Kandili 2019 yılı itibariyle 7 Mart perşembe gününe denk gelmektedir.

Miraç Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Miraç hadisesini yaşadığı gecedir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır. Miraç Kandili 2019 yılı itibariyle 2 Nisan salı gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili: Kur-an’ı Kerim’in Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Kandili 2019 yılı itibariyle 19 Nisan cuma gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde kutlanan ve “bin aydan daha hayırlı olduğu” Kur’an-ı Kerimde açıklanan bir gecedir. Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Bu gece melekler Allah’ın emriyle yeryüzüne iner ve müslümanlara dua ederler. Fecir zamanına kadar devam eden Kadir Gecesi, Allah katında kadir ve kıymeti pek yüksek olan bir gecedir. Kadir Gecesi 2019 yılı itibariyle 31 Mayıs cuma gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in dünyaya geldiği gecedir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlit Kandili 2019 yılı itibariyle 8 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

ÜÇ AYLAR, RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

– 8 Mart 2019 – cuma Günü | Üç Ayların Başlangıcı
– 6 Mayıs 2019 – pazartesi Günü | Ramazan’ın Başlangıcı
– 3 Haziran 2019- Pazartesi Günü | Arefe
– 4 Haziran 2019- salı Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün
– 5 Haziran 2019- çarşamba Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün
– 6 Haziran 2019- perşembe Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün
– 10 Ağustos 2019- cumartesi Günü | Arefe
– 11 Ağustos 2019- pazar Günü | Kurban Bayramı 1. Gün
– 12 Ağustos 2019- pazartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün
– 13 Ağustos 2019- salı Günü | Kurban Bayramı 3. Gün
– 14 Ağustos 2019- çarşamba Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
2019 YILI RAMAZAN BAYRAMI TARİHİNİN YANLIŞ OLMASI HAKKINDA:

-Diyanet İşleri Başkanlığı ile yazılı metni aşağıdadır. Sitemiz bu bilgiyi referans alarak paylaşmıştır.

1978 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Ru’yet-i Hilal Konferansında Kameri Aybaşlarında ortaya çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış ve bazı kararlar alınmıştır. Alınan kararlarda imzası olmasına rağmen birçok İslam ülkesi günümüzde farklı farklı uygulamalara gitmekte ve dünya üzerinde farklı dini günlerin kutlanması sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan sıkıntıların sona ermesi ve Müslümanların aynı takvim sistemini uygulaması amacıyla 2016 yılında İstanbul’da Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi düzenlenmiştir. Bu toplantıya geniş bir katılım sağlanmıştır.

Konunun Geniş kapsamlı olarak ele alındığı toplantıda Tekli Takvim ve Çiftli Takvim sistemleri tartışılmıştır. Oy çokluğu ile Tekli Takvim Sisteminin uygulaması kararlaştırılmıştır. Daha sonra toplantıda oluşturulan ilmi komisyon tarafından Başkanlığımıza Tekli Takvim oluşturması görevi verilmiştir. Verilen bu görev kapsamında Başkanlığımız Tekli Takvim sistemi üzerine çalışmalar yapmış ortaya çıkan sonuç Başkanlığımız internet sitesinde de paylaşılmış, kamuoyuna sunulmuş ve Başkanlık takvimlerinde de uygulanmıştır.

Bahsedilen toplantı dünya kamuoyu tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir. Takvim ile ilgilenen kurum-kuruluşların ise toplantıya iştirakleri amaçlanmış ve bu hususa özel gayret edilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımız Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar gereği bazı aylarda tadilat yapmıştır.

Tadilat yapılan aylardan biri de 2019 yılı Ramazan Bayramı tarihidir. 1 Şevval 1440, 4 Haziran 2019 olarak güncellenmiştir.

11 Ekim 2018 Perşembe

İŞ GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ

11:38 0
İŞ GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ


YASAKLAYICI İŞARETLER

Temel nitelikler
– Daire biçiminde,
– Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Sigara İçilmez

Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

Yaya Giremez

Suyla Söndürmek Yasaktır

İçilmez

Yetkisiz Kimse Giremez

İş Makinesi Giremez

Dokunma

 UYARI İŞARETLERİ

Temel nitelikler
– Üçgen şeklinde
– Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)
Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı

Patlayıcı Madde

Toksik (Zehirli) Madde

Aşındırıcı Madde

Radyoaktif Madde

Asılı Yük

İş Makinası

Elektrik Tehlikesi

Tehlike

Lazer Işını

Oksitleyici Madde

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

Kuvvetli Manyetik Alan

Engel

Düşme Tehlikesi

Biyolojik Risk

Düşük Sıcaklık